Dobro dosli

Mi smo Yugoslavia Commerce ad, privredno drustvo za trgovinu na veliko. Mozete nas posetiti na web stranicami Yugoslavia Caommerce ad, ili nam mozete pisati na E-mail yugoslaviacommerce.ad@sbb.rs.

Naši podaci su:

,,YUGOSLAVIA COMMERCE" a-d.
Preduzece za trgovinu na veliko obucom i odecom
ul. Sarajevska broj 25-31, Beograd, Srbija
Tel/fax:+ 381-11-2688-986
Maticni broj: 07091958 PIB:100286312
Broj.tek.racuna: 205-26547-84 kod Komercijalne banke a.d. Beograd
yugoslaviacommerce.ad@sbb.rs

Objavio Yucom Comments (18)

Odrzana redovna sednica skupstine akcionara

Redovna sednica skupstine akcionara drustva Yugoslavia commerce Beograd, odrzana je 28.06.2022. sa pocetkom u 12,00 casova, u sedištu društva u Beogradu, ul. Sarajevska br. 25-31.- Dokumenta za redovnu sednicu:

objavio yucom - 28.06.2022.Comments (0) .

Odrzana redovna sednica skupstine akcionara

Redovna sednica skupstine akcionara drustva Yugoslavia commerce Beograd, odrzana je 25.06.2021. sa pocetkom u 12,00 casova, u sedištu društva u Beogradu, ul. Sarajevska br. 25-31.- Dokumenta za redovnu sednicu:

 • Odluka o dnevnom redu - više
 • Poziv za skupstinu - više
 • Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja - više
 • Izvestaj o bitnom dogadjaju - više
 • Zapisnik - više

objavio yucom - 28.06.2021.Comments (0) .

Odrzana vanredna sednica skupstine akcionara

Vanredna sednica skupstine akcionara drustva Yugoslavia commerce Beograd, odrzana je 19.10.2020. sa pocetkom u 10,00 casova, u sedištu društva u Beogradu, ul. Sarajevska br. 25-31.- Dokumenta za vanrednu sednicu:

 • Odluka o dnevnom redu - više
 • Odluka o izboru predsednika - više
 • Odluka o prinudnom otkupu - više
 • Odluka o usvajanju zapisnika - više
 • Zapisnik - više

objavio yucom - 24.09.2020.Comments (0) .

Poziv za vanrednu sednicu skupstine akcionara

Vanredna sednica skupstine akcionara drustva Yugoslavia commerce Beograd, odrzace se 19.10.2020. sa pocetkom u 10,00 casova, u sedištu društva u Beogradu, ul. Sarajevska br. 25-31.- Dokumenta za vanrednu sednicu:

 • Poziv za vanrednu sednicu - više
 • Poziv za sednicu odbora direktora - više
 • Odluke 23.09.2020 - više
 • Obavestenje o nacinu utvrdjivanja cene akcija - više
 • Zahtev za otkup Solution - više
 • ODLUKE SKUPSTINE - više
 • YUCOM-Punomocje za glasanje na skupstini - više
 • FORMULAR za glasanje u odsustvu vanredna YUCOM - više
 • YUCOM Predlog Odluke o prinudnom otkupu-1 - više

objavio yucom - 24.09.2020.Comments (0) .

Bilansi za prethodne tri godine

Bilansi za prethodne tri godine:

 • YUCOM Bilans uspeha-2017 - više
 • YUCOM Bilans stanja-2017 - više
 • YUCOM Godisnji izvestaj o poslovanju-2017 - više
 • YUCOM Bilans stanja-2018 - više
 • YUCOM Bilans uspeha-2018 - više
 • YUCOM Godisnji izvestaj o poslovanju-2018 - više
 • YUCOM Bilans stanja-2019 - više
 • YUCOM Bilans uspeha-2019 - više
 • YUCOM Izvestaj Revizora 2019 KHOVpOK - više

objavio yucom - 24.09.2020.Comments (0) .

Zapisnik sa redove sednice skupstine

Zapisnik sa redove sednice Skupštine akcionara društva dana 29.06.2020. godine:

 • Zapisnik sa redovne skupstine odrzane 29.06.2020. godine - više

objavio yucomComments (0) .

Odrzana redovna sednica skupstine akcionara

Odrzana je redovna sednica Skupštine akcionara društva dana 29.06.2020. godine sa pocetkom u 12:00 časova, u sedištu društva u Beogradu, ul. Sarajevska br. 25-31.- odluke sa redovne skupstine odrzane 29.06.2020 :

 • Odluka o usvajanju finasijskog izvestaja - više
 • Odluka o usvajanju misljenja revizora - više
 • Odluka o usvajanju zapisnika 29.06 - više
 • Odluka o izboru predsednika 29.06 - više
 • Odluka o usvajanju dnevnog reda 29.06 - više
 • Odlika o pokricu gubitka 29.06 - više
 • Izvestaj o bitnom dogadjaju 29.06 - više
 • Izjava o primeni kodeksa 29.06 - više

objavio yucomComments (0) .

Zapisnik sa vanredne skupstine drustva

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara društva koja se odrzala dana 28.05.2020. godine sa pocetkom u 12:00 časova, u sedištu društva u Beogradu, ul. Sarajevska br. 25-31.:

objavio yucomComments (0) .

Poziv za redovnu sednicu skupstine akcionara

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara društva koja ce se odrzati dana 29.06.2020. godine sa pocetkom u 12:00 časova, u sedištu društva u Beogradu, ul. Sarajevska br. 25-31.- dokumenta za Skupštinu društva:

 • Poziv za skupstinu - više
 • IZVESTAJ O BITNOM DOGADJAJU - više
 • ODLUKA O DNEVNOM REDU - više
 • ODLUKA 1 - više
 • ODLUKA 2 - više
 • ODLUKA O USVAJANJU - više
 • OBAVESTENJE AKCIONARIMA - više
 • ZA SAJT DRUSTVA SKUPSTINA 2020 - više

objavio yucomComments (0) .

Odrzana vanredna sednica skupstine akcionara

Odrzana Vanredna sednica Skupštine akcionara društva dana 28.05.2020. godine sa pocetkom u 12:00 časova, u sedištu društva u Beogradu, ul. Sarajevska br. 25-31.- dokumenta sa Skupštine društva:

 • Izvestaj o bitnom dogadjaju - više
 • Odluka o dnevnom redu - više
 • Odluka o izboru predsednika - više
 • Odluka o izmenama i dopunama - više
 • Odluka o povlacenju akcija - više
 • Odluka o prestanku javnog drustva - više
 • Odluka o usvajanju zapisnika - više
 • Poziv za odbor direktora - više

objavio yucomComments (0) .

Procena vrednosti kapitala i akcija

Izvršena je procena vrednosti kapitala i akcija na dan 13.04.2020. godine:

 • Procena vrednosti kapitala i akcija - Rezime - više

objavio yucomComments (0) .

Poziv za vanrednu skupstinu

Saziva se Vanredna sednica Skupštine akcionara društva koja ce se odrzati dana 28.05.2020. godine sa pocetkom u 12:00 časova, u sedištu društva u Beogradu, ul. Sarajevska br. 25-31.- dokumenta za Skupštinu društva:

 • Poziv za vanrednu sednicu - više
 • Dnevni red - više
 • Odluka o sazivanju - više
 • Odluke za skupstinu - više
 • Obavestenje o pravima nesaglasnih akcionara - više
 • Odluka za skupstinu - 1 - više
 • Odluka za skupstinu - 2 - više
 • Odluka za skupstinu - 3 - više
 • Odluka za skupstinu - 4 - više
 • Formular zahteva za otkup nesaglasnih akcionara - više

objavio yucomComments (0) .

Zapisnik sa skupstine drustva 2019

Odrzana skupstina drustva - zapisnik sa skupstine:

 • Zapisnik sa skupstine drustva odrzane 28.06.2019. godine - više

objavio yucomComments (0) .

Odrzana skupstina drustva 2019

Odrzana skupstina drustva na kojoj su usvojena sledeca akta

 • Izjava o promeni kodeksa korporativnog upravljanja - više
 • Izvestaj o bitnom dogadjaju - više
 • Odluka o izboru predsednika Skupstine drustva - više
 • Odluka o izboru ovlascenog revizora za 2019 godinu - više
 • Odluka o pokricu gubitka na osnovu finansijskog izvestaja za poslovnu 2018 god - više
 • Odluka o usvajanju Izvestaja i misljenja ovlascenog revizora 2018 god - više
 • Odluka o usvajanju finansiskog izvestaja drustva za 2018 godinu - više
 • Odluka o usvajanju predlozenog dnevnog reda Skupstine drsštva - više
 • Odluka o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Skupstine drustva - više

objavio yucomComments (0) .

Poziv za skupstinu drustva 2019

Poziv za skupstinu drustva 2019 sa dnevnim redom i odlukama mozete naci na sledecem linku

 • Poziv za skupstinu 2019 - više
 • Predlozi odluka - više

objavio yucomComments (0) .

Objavljen Godisnji dokument o objavljenim informacijama za 2018. godinu

Objavljen Godisnji dokument o objavljenim informacijama za 2018. godinu koji mozete naci na sledecem linku

 • Godisnji dokument o objavljenim informacijama za 2018. godinu - više

objavio yucomComments (0) .

Odrzana Skupstina drustva

Odrzana redovna sednica Skupstine drustva dana 25.06.2018. godine. Dnevni red i odluke, kao i zapisnike sa sednice možete pogledati na sledećim linkovima:

 • Dokumenta sa sednice - više
 • Zapisnici sa sednice - više

objavio yucomComments (9) .

Poziv za redovnu sednicu Skupstine drustva

Redovna sednica Skupstine drustva odrzaće se 25.06.2018. godine. Dnevni red i odluke za sednicu možete pogledati na sledećem linku:

 • Predlozi odluka - više
 • Izvestaj o bitnom dogadjaju yugoslavia commerce - više
 • Obavestenje svim akcionarima yugoslavia commerce - više
 • Odluka o usvajanju dnevnog reda skupstine yugoslavia commerce - više
 • Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora drustva - više
 • Odluka yugoslavia - više
 • Potvrda APR o primljenoj reg prijavi - više
 • Poziv za redovnu godišnju sednicu skupstine drustva Yugoslavia commerce - više
 • Poziv za redovnu sednicu odbora direktora AD yugoslavia commerce - više

objavio yucomComments (9) .

Informator 2018

Objavljen novi ažuriran informator o izdavaocu za 2018:

 • Informator 2018 - više

Odrzana redovna sednica Skupstine drustva

Redovna sednica Skupstine drustva odrzana 23.06.2017. godine. Dnevni red i odluke sa sednice možete pogledati na sledećem linku:

 • Odluke i dnevni red sa sednice - više
 • Zapisnik sa sednice - više

objavio yucomComments (9) .

Poziv za redovnu sednicu odbora direktora

Redovna sednica Odbora direktora društva održaće se dana 12.05.2017. godine, sa početkom u 12 časova, u sedištu društva u Beogradu, ul. Sarajevska 25-31. Dnevni red i materijal za sednicu možete pogledati na sledećem linku:

objavio yucomComments (9) .

Usvojen finansijski izvestaj za 2015. godinu

Odluke o usvajanju finansijskog izvestaja i ostala dokumenta usvojena na sednici:

 • IZJAVA - više
 • IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU - više
 • ODLUKA O IMENOVANJU ČLAN. DIREKTORA - više
 • ODLUKA O IZBORU OVL. REVIZORA - više
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUP. DRUSTVA - više
 • ODLUKA O POKRICU GUBITKA - više
 • ODLUKA O USVAJ REVIZORSKOG IZVESTAJA - više
 • ODLUKA O USVAJANJU DNEVNOG REDA - više
 • ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVESTAJA - više
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE - više
 • ZAPISNIK - više

objavio yucomComments (9) .

Poziv za redovnu sednicu

Poziv za redovnu sednica sa sledecim dnevnim redom i dokumentima:

 • poziv za redovnu sednicu - više
 • predlozi odluka u koje akcionari mogu da imaju uvid u sedistu drustva pocev od 25.05.2016. godine ili na sledecem linku - više

objavio yucomComments (9) .

Odrzana redovna sednica

Odrzana je redovan sednica dana 26.06.2015. godine na kojoj su usvojena i objavljena sledeca dokumenta:

 • Izvestaj sa redovne sednice - više

objavio yucomComments (9) .

Odrzana redovna sednica

Odrzana je redovan sednica dana 12.05.2015. godine na kojoj su usvojena i objavljena sledeca dokumenta:

objavio yucomComments (9) .

godisnji dokument o objavljenim informacijama 2014

Objavljen godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2014:

 • Godišnji dokument o objavljenim informacijama - više

objavio yucomComments (9) .

Informator 2014

Objavljen novi ažuriran informator o izdavaocu za 2014:

 • Informator 2014 - više

objavio yucomComments (9) .

ODRŽANA REDOVNA SEDNICA

Održana redovna sednica 30.06.2014. godine. Dokumenta sa održane sednice možete pruzeti ovde:

 • Odluke i izvestaji sa sednice 1 - više
 • Odluke i izvestaji sa sednice 2 - više
 • Finansijski izvestaj - više

objavio yucomComments (9) .

Poziv za redovnu sednicu

Poziv za redovnu sednicu koja će se održati 16.05.2014. godine. Poziv i dnevni red možete pruzeti ovde:

 • Poziv za redovnu sednicu - više
 • Godisnji izvestaj za 2013 - više
 • Dokumenta za usvajanje - više

objavio yucomComments (9) .

Informator o izdavaocu

Ažuriran informator dana 25.02.2014. godine. Informator možete preuzeti ovde:

 • Informator o izdavaocu - više

objavio yucomComments (9) .

Izvestaj sa vanredne sednice skupstine akcionara

Održana je vanredna sednica skupštine akcionara društva YUGOSLAVIA COMMERCE dana 27.09.2013. godine. Odluke i dokumentaciju možete preuzeti ovde:

 • Odluke i akta - više
 • Zapisnik sa sednice - više

objavio yucomComments (9) .

Poziv za vanrednu sednicu odbora direktora

Saziva se vanredna sednica akcionarskog društva YUGOSLAVIA COMMERCE. Odluke i dokumentaciju možete preuzeti ovde:

objavio yucomComments (9) .

Informator i revizorski izvestaj

Objavljen informator i revizorski izveštaj za 2012. godinu. Informator sa revizorskim izveštajem za 2012 možete preuzeti ovde:

objavio yucomComments (15) .

Objavljen izvestaj o poslovanju za 2012 godinu

Na skupštini 28.06.2012.godine razmatran i usvojen finansijski izveštaj za 2012. godinu. Izveštaj o poslovanju možete preuzeti ovde:

 • Izveštaj sa sednice - više
 • Donete odluke - više.
 • Izveštaj o poslovanju za 2012 - više.
 • Kompletan finansijski izveštaj o poslovanju za 2012 - više.
 • Zapisnika sa sednice - više.

objavio yucomComments (10) .

SAZVANA RADNA SKUPŠTINA DRUŠTVA

Sazvana radna skupstina drustva. Radni materijal možete preuzeti ovde:

objavio yucomComments (11) .

INFORMATOR O IZDAVAOCU

Izdat informator o izdavaocu:

 • Informator o izdavaocu - više.

objavio yucomComments (14) .

Usvojen polugodisnji finansijski izvestaj

Usvojen je polugodišnji finansijski izveštaj privrednog društva Yugoslavia Commerce AD:

 • Polugodišnji finansijski izveštaj - više.

objavio yucomComments (12) .

Odrzana skupstina drustva

Dana 29.06.2012.godine u 12 časova u prostorijama Privrednog društva Yugoslavia Commerce AD, Sarajevska br. 25 - 31, održana je skupština sa dnevnim redom objavljenim u Odluci o sazivanju skupštine društva od 07.05.2012.godine. U skladu sa dnevnim redom iz Odluke o sazivanju skupštine društva usvojene su sledeća akta:

 • Odluka Skupstine drustva o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice - više.
 • Odluka Skupstine drustva o izboru predsednika Skupstine drustva - više.
 • Odluka Skupstine drustva o usvajanju izvestaja i misljenja ovlascenog revizora - više.
 • Odluka Skupstine drustva o izboru ovlascenog revizora za 2012 godinu - više.
 • Odluka Skupstine drustva o pokricu gubitka - više.
 • Odluka Skupstine drustva o razresenju clanova Upravnog odbora drustva - više.
 • Odluka Skupstine drustva o usvajanju finansijskog izvestaja i izvestaja UO o poslovanju drustva - više.
 • Odluka i poslovnik - više.
 • Odluka Skupstine drustva o izboru clanova Odbora direktora drustva - više.
 • Odluka Skupstine drustva o usvajanju predlozenog dnevnog reda Skupstine drustva - više.
 • Odluka o usklađivanju - više.
 • Odluka za usvajanje statuta - više.
 • OSNIVACKI AKT I STATUT - više.
 • IZVESTAJ 1 - više.
 • IZVESTAJ 2 - više.
 • ZAPISNIK SKUPSTINA 29.06.2012 - više.

Sva prethodna akta možete videti potpisana i overena na sledecim linkovima

 • ZAPISNIK SKUPSTINA 29.06.2012 - vise.
 • Saziv - vise.
 • Odluke - izvestaj - pravilnici - osnivacki akt - statut 1 - vise.
 • Odluke - izvestaj - pravilnici - osnivacki akt - statut 2 - vise.

objavio yucom Comments (21) .

Sazivanje skupstine

Upravni odbor Društva na sednici održanoj dana 07.05.2012.  godine, doneo je odluku o sazivanju skupstine dana 29.06.2012.godine u 12 časova - više.

objavio yucom Comments (18) .

godisnji dokument o objavljenim informacijama

U skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS “, br. 31/2011) i Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom („ Službeni glasnik“, br. 89/2011), A.D. Yugoslavia Commerce, Beograd, objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2011. godinu - više.

objavio yucom Comments (18) .

Godisnji finansijski izvestaj

Mozete pogledati naš finansijski izveštaj na web stranici Agencije za privredne registre ili ga preuzeti sa našeg web sajta - godišnji finansijski izveštaj.

objavio yucom Comments (18) .